ความสำเร็จของ SMEs ในโครงการ Invest Horizon

invest-horizon-protoneurope

invest-horizon-protoneurope

ทุกวันนี้ การประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs ถือว่าเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของทวีปยุโรปและอเมริกาเหนืออย่างมาก เพราะครอบคลุมมากกว่า 99% ของธุรกิจเกือบทั้งหมด

แต่ในสภาวะที่ยุโรปกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุด นับตั้งแต่ยูโรโซน มาตรการและแนวทางต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทาง European Commission หรือ EU จึงยอมรับว่าหากจะสามารถอยู่รอดในสภาพเช่นนี้ได้ จะต้องดำเนินการหลายอย่าง เช่น การสร้างงาน สร้างความเชื่อมโยงทางสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนใน SME

ที่มาของโครงการ Invest Horizon Program

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือ ช่วยกระตุ้นและเปิดตัวให้นักลงทุนและเจ้าของกิจการ SME ทั้งหมดในปี 2015 ที่ผ่านมาได้ออกสู่สายตาของนักลงทุนและตลาดภายนอก เปิดโอกาสให้ได้รับทุนหรือผู้สนับสนุนเพิ่มเติมได้ แล้วทางหนึ่งยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ตลาด SME ที่ค่อนข้างกระจัดกระจายให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น

โครงการนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อการนำให้ SME เป็นแหล่งทุนที่พร้อมจะช่วยการลงทุนกับสิ่งที่แตะต้องได้และใช้การได้ โครงการมีทุนที่นำมาคู่กับเงินของ European Commission และ Partners โดยจัดให้มีงบแบ่งจ่ายออกมาเป็นจำนวน €2.3 ล้านภายในระยะเวลาสองปีครึ่ง

โครงการ Invest Horizon ต้องการเข้ามาร่วมการลงทุนกับฝ่ายหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในยุโรป เช่น Europe Unlimited, EBAN, Tilburg University, และ ASTP Proton.

ส่วนตัวงานจัดขึ้นภายใต้  กิจกรรมดังนี้ :

Online Courses จัดให้มีนักวิชาการเข้ามาให้คำแนะนำตัว-ต่อ-ตัว

Investment Forum เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้พบกับนักลงทุนระดับชั้นนำ ของยุโรป

การบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของ SME โดยเฉพาะตั้งแต่ ปี 2017 มี 34 บริษัทสามารถหาเงินได้ 120 ล้านยูโร เนื่องจากทั้งพวกเจ้าของ SMEs และฝ่ายร่วมทุนสามารถทำให้โปรแกรมเหมาะสมตามความต้องการของตนเอง ตัวอย่างเช่น:

Agricolus

  • ผมเข้ามาร่วม Investment Forum และทำให้เกิดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเมื่อรับฟังบรรยายแล้ว เช่นกลุ่มจากอิตาลี

Aucobo

  • ผมเข้ามาร่วมในด้านวิชาการสอน ผลคือมีฝ่ายกลุ่มจากผลิตรถยนต์จากเยอรมันสนใจนำเทคโนโลยีเอาไปใช้

BeMyEye

  • เมื่อปี 2016 ทาง BeMyEye ช่วยจัดหาทุนได้ 5 ล้าน โดยมีฝ่ายลงทุนจาก Nauta Capital, P101 และ 360 Capital Partners

Cedexis

  • มาร่วมงานนี้แล้ว ทำให้หาทุนเพิ่มได้ 22 ล้าน

Iristrace

  • หาทุนได้ 420,000 จากกลุ่มลงทุน angel investors

XMetri

  • ธุรกิจได้รับการสนใจจากทุนหลายแหล่ง ได้มาหนึ่งล้านยูโร

Next Step

โครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในทวีปยุโรป เพื่อกระตุ้นและช่วยให้ผู้สนใจหรือกำลังจะเริ่มทำธุรกิจของตนเอง ได้มีโอกาสเปิดตัวเองสู่โลกภายนอก ได้พบปะกับนักลงทุนหรือผู้สนใจร่วมทุนทั้งหลายให้สามารถเข้าพบปะได้โดยตรง สำหรับผู้สนใจติดตามความคืบหน้าของ Invest Horizon program สามารถติดตามข่าวสารได้จากทาง website