สิ่งที่ได้จากอนุภาคโปรตอน

particle-proton-nw            เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจในความหมายของคำว่า อนุภาคโปรตอน กันมาบ้างไม่มากก็น้อยว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร ถึงกระนั้นก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโปรตอนมีหน้าที่หรือสามารถทำอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้ท่าน

โปรตอนเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าให้แก่อะตอม โดยเราสามารถระบุคุณสมบัติทางไฟฟ้าให้แก่อะตอมได้โดยดูจากค่าความแตกต่างของโปรตอนและอิเล็กตรอนในอะตอมนั้น   เพราะว่าโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและอิเล็กตรอนมีค่าประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนในอะตอมจะทำให้เกิดคุณสมบัติทางไฟฟ้าขึ้น  โดยถ้าโปรตอนมากว่าอิเล็กตรอน อะตอมจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก  แต่ถ้าโปรตอนน้อยกว่าอิเล็กตรอนอะตอมจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  เราใช้หลักการนี้ในการสร้างขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาโดยการทำให้สารสูญเสียโปรตอนเพื่อสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นลบ    นอกจากโปรตอนจะเป็นตัวบ่งบอกประจุไฟฟ้าของอะตอมแล้ว

โปรตอนยังเป็นตัวสร้างความเป็นกรดและเบสให้กับสารอีกด้วย  สารที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนจะมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นกรดคือเป็นสารที่พร้อมจ่ายโปรตอนให้กับสารตัวอื่น  แต่ถ้าจำนวนโปรตอนน้อยกว่าจำนวนอิเล็กตรอนสารตัวนั้นจะมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นเบส คือเป็นสารที่ต้องการโปรตอนจากสารตัวอื่น  โปรตอนเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่าอิเล็กตรอนมากแต่มีขนาดใกล้เคียงกับนิวตรอน  ดังนั้นเมื่อเราต้องการหาค่ามวลของอะตอมเราจะใช้มวลของโปรตอนและนิวตรอนมาคำนวณหาค่ามวลของอะตอมเท่านั้น  โดยมวลของอะตอมจะเท่ากับมวลของโปรตอนรวมกับนิวตรอน

นอกจากโปรตอนจะเป็นตัวที่บ่งบอกคุณสมบัติทางเคมีและไฟฟ้าให้อะตอมแล้ว โปรตอนยังมีหน้าทียึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนให้อยู่ในวงโคจรเพื่อรักษารูปร่างและพลังงานของอะตอมให้มีความเสถียรอีกด้วย ซึ่งความสามารถตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของอนุภาคโปรตอนในการสร้างหน้าที่ของตัวเองและสร้างความเข้าใจให้กับทุกๆ คนว่าโปรตอนมีหน้าที่ใช้ทำอะไร ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นและเป็นสิ่งที่สามารถหาคำตอบได้ไม่ยากในการทำสิ่งดังกล่าวนี้

อย่างไรก็ตามการศึกษาในเรื่องของโปรตอนนั้นยังเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนให้ความหลงใหลและตั้งข้อสังเกตต่างๆ เอาไว้อีกมากมายไม่แน่ว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถล่วงรู้ได้ว่าโปรตอนยังสามารถใช้ทำอะไรเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแท้จริงแล้วโปรตอนยังคงมีหน้าที่อะไรแอบแฝงอยู่อีกหรือไม่หรือว่ายังมีหน้าที่อะไรที่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครรู้อยู่อีกกันแน่ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร