ProTon Europe Vision

เรามีความภาคภูใจอย่างมากกับการประชุมและเผยแพร่หลักสูตรในการฝึกอบรมของเรา โดยได้รับคะแนนและเสียงตอบรับที่สูงอย่างต่อเนื่องในด้านของคุณภาพและองค์กร ผ่านผู้เข้าร่วมประชุมของพวกเรา และในอนาคตเราคาดหวังจะรักษามาตรฐานเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้เป็นรากฐานแก่บุคลากร